Demenspodden

Lars och Tove från Svenskt Demenscentrum berättar om nollvisionen - en vision om en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Direct download: Nollvisionen.mp3
Category:general -- posted at: 7:22am EDT

I detta avsnitt berättar professor Johan Fastbom om hur vi påverkas av läkemedel när vi blir äldre. Hör också professor Lars-Olof Wahlund om hur läkemedel kan lindra symptom vid demenssjukdom.

Direct download: Program_lakemedel_master.mp3
Category:general -- posted at: 5:48am EDT

I detta avsnitt pratar vi med Lotta och Olle från Silviahemmet, som berättar om vikten av humor i det dagliga arbetet. Vi hör också med folk på stan ifall det är okej att skämta om demens.

Direct download: Humor_och_demens_0908.mp3
Category:general -- posted at: 5:06am EDT

1