Demenspodden

Sjukgymnasten Madeleine Liljegren berättar om hur vi kan utforma utemiljöer som personer med demenssjukdomar kan vara trygga och aktiva i. 

Direct download: utemiljer_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:25am EDT

Förändras vårt näringsbehov när vi blir äldre? Och hur skapar man en bra måltidssituation på ett särskilt boende? Dietisten Josephine Garpsäter ger konkreta tips om kost och måltider.

Direct download: nutrition.mp3
Category:general -- posted at: 7:36am EDT

1