Demenspodden (general)

Provlyssna på ett kapitel ur En bok för dig med demenssjukdom, en bok utgiven av Svenskt Demenscentrum och som nu även finns som ljudbok. Du hittar hela boken på demenscentrum.se.

Direct download: 47_Ljudboken.mp3
Category:general -- posted at: 3:37am EDT

Vi har besökt ett läger för unga anhöriga igen. Där frågade vi vad deltagarna tycker om anhörigstödet i sina kommuner. Hör vad de svarar. Vi har också träffat demenssamordnare Catherine Berglund som berättar hur man i Danderyds Kommun arbetar för att hjälpa anhöriga.

 

Direct download: Avsnitt_46_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:26am EDT

Piloten Micke, 51 år, fick Alzheimers sjukdom mitt i livet. Hans fru Karin berättar om hur det har påverkat familjen och deras liv tillsammans. 

Direct download: Alzheimer_mitt_i_livet.mp3
Category:general -- posted at: 3:32am EDT

Hur kan man förebygga demenssjukdom? Professor Miia Kivipelto berättar om risk- och friskfaktorer utifrån sin FINGER-studie. 

Direct download: Risk-_och_friskfaktorer.mp3
Category:general -- posted at: 3:11am EDT

I avsnittet träffar vi deltagare på ett anhörigläger utanför Avesta. Vi möter bl.a. tonåringarna Hannah och Tindra, likaså ungdomsledaren Alexandra, vars släkt har den ovanliga genetiska formen av alzheimer. Helén delar med sig av sin frustration över att inte få lov att hjälpa sin ex-sambo som lever i misär. Jonna berättar om baksidan med att få stöd i hemmet via LSS och om sin 5-årige son som äter Losec. Hon har också fått rekommendationen att skilja sig av ekonomiska skäl. Missa inte de här berättelserna som både berör och upprör.

Direct download: ung_anhorig_3.mp3
Category:general -- posted at: 9:05am EDT

Margita Lundman från kulturföreningen FRIA berättar om Tåghemmet, en pjäs skapad tillsammans med personer med demenssjukdom. 

Direct download: Tghemmet.mp3
Category:general -- posted at: 8:11am EDT

Logopederna Nicole och Isabelle berättar om CIRCA, ett digitalt kommunikationsverktyg som är anpassat för äldre personer med demenssjukdom och som fungerar som ett samtalsstöd. Nicole och Isabelle berättar också om sitt examensarbete där de testat CIRCA på ett äldreboende med handledning av Christina Samuelsson, CEDER.

Direct download: om_kommunikation_master.mp3
Category:general -- posted at: 3:14am EDT

Cirka 10 000 personer under 65 år beräknas ha en demenssjukdom. Evas make Hasse var 60 år när han fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Här berättar hon om hur det är att vara anhörig och hur deras liv har påverkats.

Direct download: Anhrigtema.mp3
Category:general -- posted at: 8:42am EDT

Direct download: Goda_exempel_frn_sthammar.mp3
Category:general -- posted at: 7:46am EDT

Sjukgymnasten Madeleine Liljegren berättar om hur vi kan utforma utemiljöer som personer med demenssjukdomar kan vara trygga och aktiva i. 

Direct download: utemiljer_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:25am EDT

Förändras vårt näringsbehov när vi blir äldre? Och hur skapar man en bra måltidssituation på ett särskilt boende? Dietisten Josephine Garpsäter ger konkreta tips om kost och måltider.

Direct download: nutrition.mp3
Category:general -- posted at: 7:36am EDT

Sabina och Gabriella från KTH berättar om modern teknik som kan underlätta vardagen för den som är i tidig fas av en demenssjukdom.

Direct download: Avsnitt_36_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:27am EDT

Nytt och förhoppningsvis efterlängtat avsnitt av Demenspodden! Följ med oss till tandvårdskliniken och ta del av konkreta tips om hur man kan hjälpa någon med munhygienen. 

Direct download: Tandvard.mp3
Category:general -- posted at: 6:10am EDT

Vad händer med sexualiteten när man har en demenssjukdom och varför ses den då ofta bara som ett problem? Per Andreas Persson och Sara Hjulström, författarna till skriften Sexualitet och demenssjukdom, talar om vikten av att arbeta förebyggande och menar att vi måste göra ämnet ”pratbart”.

Direct download: Demens_och_sexualitet.mp3
Category:general -- posted at: 9:48am EDT

Följ med på repetitionerna av pjäsen Jag heter Bente, som spelas i Stockholm under våren. Den relativt unga Bente får Alzheimers sjukdom, något som inte bara påverkar henne själv utan även hennes nära väninnor. Skådespelarna Teresia Pettersson och Anki Larsson samt regissören Anita Ekström berättar om ett gripande men också komiskt drama.

Direct download: Bente.mp3
Category:general -- posted at: 6:02am EDT

Rätt färgval gör det lättare att tolka och hitta om du har en demenssjukdom. Helle Wijk, docent i omvårdnad, ger goda råd för en bra hemmiljö. 

Direct download: Milj_hemma.mp3
Category:general -- posted at: 8:22am EDT

Stressigt, många intryck och mycket att hålla reda på. Att gå till affären är ingen enkel sak för den som har en demenssjukdom. Anna Brorsson, forskare från KI, berättar om vilka svårigheter många upplever och hur matvaruaffärer kan bli mer tillgängliga för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Hör också Sven Wollters tips till butiksägarna.

Direct download: Ltt_att_handla.mp3
Category:general -- posted at: 10:27am EDT

Varför ska man inte sätta in dropp i livets slutskede och vad händer i kroppen när vi ska dö? Britten Askestad, ansvarig för svenska palliativregistret, berättar om palliativ vård och om hur vi kan ge god vård och omsorg till en människa under hennes sista tid i livet.

Direct download: Avsnitt_30.mp3
Category:general -- posted at: 10:43am EDT

Bengt har fått behålla sitt körkort, trots sin alzheimerdiagnos. I Demenspodden berättar han och hustrun Anita om hur de ser på hans bilkörning. Vi talar också med trafikmedicin i Kalix där man utreder körförmågan hos personer som har en demensdiagnos.

Direct download: Avsnitt_29.mp3
Category:general -- posted at: 6:54am EDT

Silviahemmet har funnits och spridit kunskap i 20 år. Wilhelmina Hoffman, rektor på Silviahemmet, berättar om verksamheten och om planerna på att bygga en ny sorts demensboende, SilviaBo, som ska ligga i nära anslutning till Silviahemmet.

Direct download: Silviahemmet_20_ar_master_mp3.mp3
Category:general -- posted at: 9:39am EDT

Skådespelaren Peter Andersson spelar en alzheimersjuk man i pjäsen Pappan på Stockholms stadsteater. För Demenspodden berättar han hur rollen vuxit fram och om sina nära erfarenheter av demenssjukdom.

Direct download: Peter_Andersson.mp3
Category:general -- posted at: 7:09am EDT

Diakonen Margareta har på nära håll följt Jan, tidigare neurolog, genom olika stadier av hans demenssjukdom. Om vikten av att vara lyhörd, om bemötande och om att hjälpa den som är sjuk att få fortsätta vara den han alltid har varit.

Direct download: Berttelsen_om_J.mp3
Category:general -- posted at: 9:33am EDT

Musik är mer än bara gemensamma sångstunder. Musikterapeuten Katarina Lindblad berättar om hur musik kan användas på ett mer medvetet sätt i mötet med den som har en demenssjukdom.

Direct download: Mtas_i_musik.mp3
Category:general -- posted at: 4:01am EDT

I programmet för du höra om Möten med litteratur – ett projekt som syftar till att öka bibliotekens kunskap och förståelse kring demens, och att göra bibliotekens verksamhet mer tillgänglig för den som har en demenssjukdom.

Direct download: Mten_med_litteratur_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:57am EDT

Direct download: Myter_om_demens.mp3
Category:general -- posted at: 3:41am EDT

Lars Sonde läser sin uppskattade berättelse "En historia om hur lätt det är att förminska en människa". Berättelsen är en introduktion till Svenskt Demenscentrums utbildningspaket Nollvision - för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Direct download: Saga_Nollvision.mp3
Category:general -- posted at: 8:54am EDT

 

Intervju med Kajsa Båkman om personer med demenssjukdom som bär med sig trauman från tidigare i livet. Hör också några röster från Svenska Demensdagarna.

 

Direct download: SvenskaDagarMaster.mp3
Category:general -- posted at: 9:48am EDT

 

Demenspodden var på plats under Silviahemmets stora inspirationsdag. Lyssna till några av deltagarna och hör professor Ingmar Skoog berätta om H70, en befolkningsstudie om hur vi mår som äldre idag och om hur åldrandet har förändrats över tid.

 

Direct download: Inspirationsdagen_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:36am EDT

Tove besöker Erstagruppen – en öppen träffpunkt för de som har en demensdiagnos. Hör några av deltagarna själva berätta om träffarna och om betydelsen av att få träffa andra i en liknande situation.


 

Direct download: Ersta_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:12am EDT

18. – Mer om aktiviteter

 

Följ med Kari till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende där hon pratar med aktivitetsledaren Tina. Lyssna också på vår poddteater och ta del av några tips från Anki.

 

Direct download: program_18_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:54am EDT

I detta avsnitt får vi följa med Kari på en cirkusföreställning. Vi får också höra om Svenskt Demenscentrums senaste handbok med tillhörande webbutbildning, som båda lanseras lagom till jul.  

Direct download: Program_17_Cirkus_master.mp3
Category:general -- posted at: 9:11am EDT

I detta avsnitt talar vi om tidiga tecken på demenssjukdom. Det blir också premiär för Demenspoddens poddteater.

Direct download: Tidigatecken_mastermp3.mp3
Category:general -- posted at: 10:01am EDT

Direct download: Program_15.mp3
Category:general -- posted at: 3:24am EDT

Lars och Tove från Svenskt Demenscentrum berättar om nollvisionen - en vision om en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Direct download: Nollvisionen.mp3
Category:general -- posted at: 7:22am EDT

I detta avsnitt berättar professor Johan Fastbom om hur vi påverkas av läkemedel när vi blir äldre. Hör också professor Lars-Olof Wahlund om hur läkemedel kan lindra symptom vid demenssjukdom.

Direct download: Program_lakemedel_master.mp3
Category:general -- posted at: 5:48am EDT

I detta avsnitt pratar vi med Lotta och Olle från Silviahemmet, som berättar om vikten av humor i det dagliga arbetet. Vi hör också med folk på stan ifall det är okej att skämta om demens.

Direct download: Humor_och_demens_0908.mp3
Category:general -- posted at: 5:06am EDT

I detta avsnitt intervjuas Barry Karlsson om demens vid utvecklingsstörning.

Maila oss på: demenspodden@demenscentrum.se

 

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden
Vår Facebooksida: http://facebook.com/demenspodden

Direct download: Program_utv_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:24am EDT

I detta avsnitt får ni höra på ett par inslag från Almedalen 2014, där Svenskt Demenscentrum annordnade en promenad för ett demensvänligt samhälle tillsammans med Alzheimerfonden, Hattstugan, 1,6 & 2,6 miljonersklubben och Demensförbundet.

 

Maila oss på: demenspodden@demenscentrum.se

Direct download: Almedalen_master.mp3
Category:general -- posted at: 10:30am EDT

I detta avsnitt intervjuar vi Carin som jobbar som volontär på ett sjukhus.

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden
Vår Facebooksida: http://facebook.com/demenspodden

 

Direct download: Roda_korset_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:20am EDT

demenspodden@demenscentrum.se

Direct download: Demensdagarna_master3.mp3
Category:general -- posted at: 10:54am EDT

Detta är den andra delen från Silviahemmet Stora Inspirationsdag. Även i detta avsnitt har vi klippt ihop lite smått och gott från dagen som hölls på Hilton hotell i Stockholm den 28 mars, 2014. 

 

 

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/

Direct download: Del_2_redigerad.mp3
Category:general -- posted at: 7:42am EDT

I detta avsnittet har vi klippt ihop lite smått och gott från Silviahemmets Stora Inspirationsdag som hölls på Hilton hotell i Stockholm den 28 mars, 2014. 

 

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/

Direct download: Inspirationsdagen_del_1.mp3
Category:general -- posted at: 9:36am EDT

I detta avsnitt pratar vi om vikten av arbete och utbildning.

 

Vi intervjuar teatergruppen Spotlight som utbildar inom äldrevården genom sina pjäser.

 

Självklart pratar vi även med Wilhelmina Hoffman och försöker reda ut vad man egentligen kan plugga till och sedan jobba som inom demensområdet.

 

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/

demenspodden@demenscentrum.se

Direct download: Program_5_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:44am EDT

I detta avsnitt pratar vi ännu en gång om det viktiga ämnet Anhöriga.

Vi pratar med Ingvar om hur han upplevde det när hans mamma fick en demenssjukdom. Om hur anhöriga lätt kan få skuldkänslor och känna skam.

Vi pratar också med Wilhelmina Hoffman om detta och självklart tar vi en runda på stan även i det här avnsittet.

 

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/

demenspodden@demenscentrum.se

Direct download: Avnsnitt_4_master.mp3
Category:general -- posted at: 5:18am EDT

I detta avsnitt pratar vi om det är viktigt att fortsätta vara aktiv när man har en demenssjukdom? Och vad är en aktivitet?

Hör också museivärden Jimmy Gustafsson berätta om Möten med minnen, ett konstprojekt som innebär att muséer runt om i landet erbjuder anpassade konstvisningar för den som är demenssjuk och anhöriga.

Ni hittar oss även på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/

demenspodden@demenscentrum.se

Direct download: Aktiviteter.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am EDT

Category:general -- posted at: 8:45am EDT

I detta avsnitt pratar vi om anhöriga. Vad har de för roll i situationer med en demenssjuk anhörig?

Anna Åberg blir intervjuad om hur det är att vara ung anhörig till en pappa med Alzheimers sjukdom.

 

Ni hittar oss även på:
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden

demenspodden@demenscentrum.se

 

Direct download: Anhoriga.mp3
Category:general -- posted at: 10:38am EDT

Detta är det första avsnittet av Demenspodden.

I detta premiäravsnitt pratar vi allmänt om demens. Vi får bland annat svar på grundläggande frågor om demens av Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum och läkare. Men vi får även höra vad folk på stan tänker om ämnet.

Kontakt: demenspodden@demenscentrum.seNi hittar oss även på:
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden


Direct download: Forsta_avsnittet.mp3
Category:general -- posted at: 5:39am EDT

1