Demenspodden

Sabina och Gabriella från KTH berättar om modern teknik som kan underlätta vardagen för den som är i tidig fas av en demenssjukdom.

Direct download: Avsnitt_36_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:27am EDT

Nytt och förhoppningsvis efterlängtat avsnitt av Demenspodden! Följ med oss till tandvårdskliniken och ta del av konkreta tips om hur man kan hjälpa någon med munhygienen. 

Direct download: Tandvard.mp3
Category:general -- posted at: 6:10am EDT

Vad händer med sexualiteten när man har en demenssjukdom och varför ses den då ofta bara som ett problem? Per Andreas Persson och Sara Hjulström, författarna till skriften Sexualitet och demenssjukdom, talar om vikten av att arbeta förebyggande och menar att vi måste göra ämnet ”pratbart”.

Direct download: Demens_och_sexualitet.mp3
Category:general -- posted at: 9:48am EDT

Följ med på repetitionerna av pjäsen Jag heter Bente, som spelas i Stockholm under våren. Den relativt unga Bente får Alzheimers sjukdom, något som inte bara påverkar henne själv utan även hennes nära väninnor. Skådespelarna Teresia Pettersson och Anki Larsson samt regissören Anita Ekström berättar om ett gripande men också komiskt drama.

Direct download: Bente.mp3
Category:general -- posted at: 6:02am EDT

Rätt färgval gör det lättare att tolka och hitta om du har en demenssjukdom. Helle Wijk, docent i omvårdnad, ger goda råd för en bra hemmiljö. 

Direct download: Milj_hemma.mp3
Category:general -- posted at: 8:22am EDT

1