Demenspodden

Stressigt, många intryck och mycket att hålla reda på. Att gå till affären är ingen enkel sak för den som har en demenssjukdom. Anna Brorsson, forskare från KI, berättar om vilka svårigheter många upplever och hur matvaruaffärer kan bli mer tillgängliga för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Hör också Sven Wollters tips till butiksägarna.

Direct download: Ltt_att_handla.mp3
Category:general -- posted at: 10:27am EDT

Varför ska man inte sätta in dropp i livets slutskede och vad händer i kroppen när vi ska dö? Britten Askestad, ansvarig för svenska palliativregistret, berättar om palliativ vård och om hur vi kan ge god vård och omsorg till en människa under hennes sista tid i livet.

Direct download: Avsnitt_30.mp3
Category:general -- posted at: 10:43am EDT

Bengt har fått behålla sitt körkort, trots sin alzheimerdiagnos. I Demenspodden berättar han och hustrun Anita om hur de ser på hans bilkörning. Vi talar också med trafikmedicin i Kalix där man utreder körförmågan hos personer som har en demensdiagnos.

Direct download: Avsnitt_29.mp3
Category:general -- posted at: 6:54am EDT

Silviahemmet har funnits och spridit kunskap i 20 år. Wilhelmina Hoffman, rektor på Silviahemmet, berättar om verksamheten och om planerna på att bygga en ny sorts demensboende, SilviaBo, som ska ligga i nära anslutning till Silviahemmet.

Direct download: Silviahemmet_20_ar_master_mp3.mp3
Category:general -- posted at: 9:39am EDT

Skådespelaren Peter Andersson spelar en alzheimersjuk man i pjäsen Pappan på Stockholms stadsteater. För Demenspodden berättar han hur rollen vuxit fram och om sina nära erfarenheter av demenssjukdom.

Direct download: Peter_Andersson.mp3
Category:general -- posted at: 7:09am EDT

Diakonen Margareta har på nära håll följt Jan, tidigare neurolog, genom olika stadier av hans demenssjukdom. Om vikten av att vara lyhörd, om bemötande och om att hjälpa den som är sjuk att få fortsätta vara den han alltid har varit.

Direct download: Berttelsen_om_J.mp3
Category:general -- posted at: 9:33am EDT

Musik är mer än bara gemensamma sångstunder. Musikterapeuten Katarina Lindblad berättar om hur musik kan användas på ett mer medvetet sätt i mötet med den som har en demenssjukdom.

Direct download: Mtas_i_musik.mp3
Category:general -- posted at: 4:01am EDT

1