Demenspodden

Vi har besökt ett läger för unga anhöriga igen. Där frågade vi vad deltagarna tycker om anhörigstödet i sina kommuner. Hör vad de svarar. Vi har också träffat demenssamordnare Catherine Berglund som berättar hur man i Danderyds Kommun arbetar för att hjälpa anhöriga.

 

Direct download: Avsnitt_46_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:26am EDT

Piloten Micke, 51 år, fick Alzheimers sjukdom mitt i livet. Hans fru Karin berättar om hur det har påverkat familjen och deras liv tillsammans. 

Direct download: Alzheimer_mitt_i_livet.mp3
Category:general -- posted at: 3:32am EDT

Hur kan man förebygga demenssjukdom? Professor Miia Kivipelto berättar om risk- och friskfaktorer utifrån sin FINGER-studie. 

Direct download: Risk-_och_friskfaktorer.mp3
Category:general -- posted at: 3:11am EDT

I avsnittet träffar vi deltagare på ett anhörigläger utanför Avesta. Vi möter bl.a. tonåringarna Hannah och Tindra, likaså ungdomsledaren Alexandra, vars släkt har den ovanliga genetiska formen av alzheimer. Helén delar med sig av sin frustration över att inte få lov att hjälpa sin ex-sambo som lever i misär. Jonna berättar om baksidan med att få stöd i hemmet via LSS och om sin 5-årige son som äter Losec. Hon har också fått rekommendationen att skilja sig av ekonomiska skäl. Missa inte de här berättelserna som både berör och upprör.

Direct download: ung_anhorig_3.mp3
Category:general -- posted at: 9:05am EDT

Margita Lundman från kulturföreningen FRIA berättar om Tåghemmet, en pjäs skapad tillsammans med personer med demenssjukdom. 

Direct download: Tghemmet.mp3
Category:general -- posted at: 8:11am EDT

Logopederna Nicole och Isabelle berättar om CIRCA, ett digitalt kommunikationsverktyg som är anpassat för äldre personer med demenssjukdom och som fungerar som ett samtalsstöd. Nicole och Isabelle berättar också om sitt examensarbete där de testat CIRCA på ett äldreboende med handledning av Christina Samuelsson, CEDER.

Direct download: om_kommunikation_master.mp3
Category:general -- posted at: 3:14am EDT

Cirka 10 000 personer under 65 år beräknas ha en demenssjukdom. Evas make Hasse var 60 år när han fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Här berättar hon om hur det är att vara anhörig och hur deras liv har påverkats.

Direct download: Anhrigtema.mp3
Category:general -- posted at: 8:42am EDT

Direct download: Goda_exempel_frn_sthammar.mp3
Category:general -- posted at: 7:46am EDT

1