Demenspodden

Sabina och Gabriella från KTH berättar om modern teknik som kan underlätta vardagen för den som är i tidig fas av en demenssjukdom.

Direct download: Avsnitt_36_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:27am EDT