Demenspodden

Silviahemmet har funnits och spridit kunskap i 20 år. Wilhelmina Hoffman, rektor på Silviahemmet, berättar om verksamheten och om planerna på att bygga en ny sorts demensboende, SilviaBo, som ska ligga i nära anslutning till Silviahemmet.

Direct download: Silviahemmet_20_ar_master_mp3.mp3
Category:general -- posted at: 9:39am EDT