Demenspodden

Provlyssna på ett kapitel ur En bok för dig med demenssjukdom, en bok utgiven av Svenskt Demenscentrum och som nu även finns som ljudbok. Du hittar hela boken på demenscentrum.se.

Direct download: 47_Ljudboken.mp3
Category:general -- posted at: 3:37am EDT