Demenspodden

Vi har besökt ett läger för unga anhöriga igen. Där frågade vi vad deltagarna tycker om anhörigstödet i sina kommuner. Hör vad de svarar. Vi har också träffat demenssamordnare Catherine Berglund som berättar hur man i Danderyds Kommun arbetar för att hjälpa anhöriga.

 

Direct download: Avsnitt_46_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:26am EDT