Demenspodden

Piloten Micke, 51 år, fick Alzheimers sjukdom mitt i livet. Hans fru Karin berättar om hur det har påverkat familjen och deras liv tillsammans. 

Direct download: Alzheimer_mitt_i_livet.mp3
Category:general -- posted at: 3:32am EDT