Demenspodden

Hur kan man förebygga demenssjukdom? Professor Miia Kivipelto berättar om risk- och friskfaktorer utifrån sin FINGER-studie. 

Direct download: Risk-_och_friskfaktorer.mp3
Category:general -- posted at: 3:11am EDT