Demenspodden

Margita Lundman från kulturföreningen FRIA berättar om Tåghemmet, en pjäs skapad tillsammans med personer med demenssjukdom. 

Direct download: Tghemmet.mp3
Category:general -- posted at: 8:11am EDT