Demenspodden

I detta avsnitt pratar vi ännu en gång om det viktiga ämnet Anhöriga.

Vi pratar med Ingvar om hur han upplevde det när hans mamma fick en demenssjukdom. Om hur anhöriga lätt kan få skuldkänslor och känna skam.

Vi pratar också med Wilhelmina Hoffman om detta och självklart tar vi en runda på stan även i det här avnsittet.

 

Ni hittar oss på:
Youtube: http://www.youtube.com/demenspodden
Vår hemsida: http://www.demenscentrum.se/Huvudmeny/Demenspodden1/

demenspodden@demenscentrum.se

Direct download: Avnsnitt_4_master.mp3
Category:general -- posted at: 5:18am EDT