Demenspodden

Sjukgymnasten Madeleine Liljegren berättar om hur vi kan utforma utemiljöer som personer med demenssjukdomar kan vara trygga och aktiva i. 

Direct download: utemiljer_master.mp3
Category:general -- posted at: 7:25am EDT