Demenspodden

Förändras vårt näringsbehov när vi blir äldre? Och hur skapar man en bra måltidssituation på ett särskilt boende? Dietisten Josephine Garpsäter ger konkreta tips om kost och måltider.

Direct download: nutrition.mp3
Category:general -- posted at: 7:36am EDT