Demenspodden

Vad händer med sexualiteten när man har en demenssjukdom och varför ses den då ofta bara som ett problem? Per Andreas Persson och Sara Hjulström, författarna till skriften Sexualitet och demenssjukdom, talar om vikten av att arbeta förebyggande och menar att vi måste göra ämnet ”pratbart”.

Direct download: Demens_och_sexualitet.mp3
Category:general -- posted at: 9:48am EDT