Demenspodden

Rätt färgval gör det lättare att tolka och hitta om du har en demenssjukdom. Helle Wijk, docent i omvårdnad, ger goda råd för en bra hemmiljö. 

Direct download: Milj_hemma.mp3
Category:general -- posted at: 8:22am EDT