Demenspodden

Stressigt, många intryck och mycket att hålla reda på. Att gå till affären är ingen enkel sak för den som har en demenssjukdom. Anna Brorsson, forskare från KI, berättar om vilka svårigheter många upplever och hur matvaruaffärer kan bli mer tillgängliga för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Hör också Sven Wollters tips till butiksägarna.

Direct download: Ltt_att_handla.mp3
Category:general -- posted at: 10:27am EDT