Demenspodden

Bengt har fått behålla sitt körkort, trots sin alzheimerdiagnos. I Demenspodden berättar han och hustrun Anita om hur de ser på hans bilkörning. Vi talar också med trafikmedicin i Kalix där man utreder körförmågan hos personer som har en demensdiagnos.

Direct download: Avsnitt_29.mp3
Category:general -- posted at: 6:54am EDT