Demenspodden

Diakonen Margareta har på nära håll följt Jan, tidigare neurolog, genom olika stadier av hans demenssjukdom. Om vikten av att vara lyhörd, om bemötande och om att hjälpa den som är sjuk att få fortsätta vara den han alltid har varit.

Direct download: Berttelsen_om_J.mp3
Category:general -- posted at: 9:33am EDT