Demenspodden

Musik är mer än bara gemensamma sångstunder. Musikterapeuten Katarina Lindblad berättar om hur musik kan användas på ett mer medvetet sätt i mötet med den som har en demenssjukdom.

Direct download: Mtas_i_musik.mp3
Category:general -- posted at: 4:01am EDT