Demenspodden

I programmet för du höra om Möten med litteratur – ett projekt som syftar till att öka bibliotekens kunskap och förståelse kring demens, och att göra bibliotekens verksamhet mer tillgänglig för den som har en demenssjukdom.

Direct download: Mten_med_litteratur_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:57am EDT