Demenspodden

Lars Sonde läser sin uppskattade berättelse "En historia om hur lätt det är att förminska en människa". Berättelsen är en introduktion till Svenskt Demenscentrums utbildningspaket Nollvision - för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Direct download: Saga_Nollvision.mp3
Category:general -- posted at: 8:54am EDT