Demenspodden

Tove besöker Erstagruppen – en öppen träffpunkt för de som har en demensdiagnos. Hör några av deltagarna själva berätta om träffarna och om betydelsen av att få träffa andra i en liknande situation.


 

Direct download: Ersta_master.mp3
Category:general -- posted at: 4:12am EDT