Demenspodden

I detta avsnitt får vi följa med Kari på en cirkusföreställning. Vi får också höra om Svenskt Demenscentrums senaste handbok med tillhörande webbutbildning, som båda lanseras lagom till jul.  

Direct download: Program_17_Cirkus_master.mp3
Category:general -- posted at: 9:11am EDT