Demenspodden

Lars och Tove från Svenskt Demenscentrum berättar om nollvisionen - en vision om en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Direct download: Nollvisionen.mp3
Category:general -- posted at: 7:22am EDT