Demenspodden

I detta avsnitt berättar professor Johan Fastbom om hur vi påverkas av läkemedel när vi blir äldre. Hör också professor Lars-Olof Wahlund om hur läkemedel kan lindra symptom vid demenssjukdom.

Direct download: Program_lakemedel_master.mp3
Category:general -- posted at: 5:48am EDT